Als werkgever wordt van u verwacht dat u alles in werking stelt om uw werknemers een goed beeld voor te schetsen van de door u aangeboden pensioenregeling. Een dankbare taak voor u als werkgever, maar waar u eigenlijk niet graag onderdeel van wordt.

Zeker niet als u een beschikbare premieregeling aan uw werknemers heeft aangeboden waarbij het ouderdomspensioen volledig afhankelijk is van de opbouwde beleggingswaarde die op de pensioendatum moet worden omgezet naar een uiteindelijke vaste pensioenaanspraak. Niets is frustrerender voor een werknemer om op de pensioendatum tot de conclusie te komen dat de pensioenregeling toch niet helemaal aansluit op zijn financiële behoeften na pensionering. Dit gaat u als werkgever, met alle goede bedoelingen ten spijt, toch negatieve energie kosten. Juist om dit te voorkomen hebben wij een pensioenplanningsroute voor uw mensen gemaakt. Deze route start 15 a 20 jaar voor pensionering en kan op verzoek van u of de werknemer om de vijf jaar worden geüpdatet.

Het mooie van het aanbieden van deze arbeidsvoorwaarden is dat u hiermede ook de werknemers motiveert tot pensioenplanning en u veel sneller werknemers zult zien overgaan tot het kenbaar maken van hun pensioenambitie. Voor de een betekent dit vervroegd met pensioen gaan en voor de ander kan het betekenen deeltijd te gaan werken en langer inzetbaar te blijven omdat de arbeidsmotivatie er nog steeds is. Hoe motiveert u de duurzaam inzetbare medewerker(st)er………

Ter onderbouwing van uw aangeboden arbeidsvoorwaarden

Als goede werkgever lost u vaak alle sociale verzekeringshiaten op voor u werknemers. Hierbij valt te denken aan de meest voorkomende voorzieningen:

  • Ouderdomspensioen
  • Nabestaandenpensioen
  • Wezenpensioen
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  • WGA-hiaat
  • Excedent-arbeidsongeschiktheid
  • Inkomen bij ziekteverzuim.

Allemaal onderwerpen welke veel uitleg vragen van de sociale wetgeving met heel veel tekst die bijna niemand met plezier zal gaan lezen. Hoe duidelijk zal het zijn als een werknemer in een financiële planning alle voorzieningen bij leven , overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering naar geld zal zien gewaardeerd. Niets is duidelijker dan netto-besteedbaar inkomen.

Bij echtscheiding van uw werknemers

Scheiden is lijden maar helaas ook voor u als werkgever. Niets is slechter voor de arbeidsethiek als een echtscheiding. Los van de emotionele kwestie is toch wel de vraag hoe groot de financiële impact voor de werknemer is. Hoe sneller een werknemer inzage heeft in de financiële gevolgen van een echtscheiding des te sneller er naar een oplossing kan worden gehandeld. Is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever? Nee, zeker niet, maar u krijgt wel de rekening bij verzuim, die ontstaat door het te laat inroepen van een expert.

Kunnen we u ergens mee helpen?

Wij zijn er om u te assisteren, u kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of social media.

Neem contact op