Blog #1 – Wanneer pensioenkosten de pan uit rijzen.

jul 22, 2017

Peter B. Schinkel

Pensioen is en blijft, wat we ook aan de communicatie over pensioen veranderen, een lastige materie. Van pensioenoverzichten naar uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) of van startbrief naar pensioen 1-2-3, het wordt nooit een aap, noot, Mies verhaal… zal ik maar zeggen.

De verschillende pensioensystemen met de daaraan verbonden verscheidenheid van uitkomsten dragen daar niet aan bij. Dus wat als je als werkgever de afgelopen jaren met premieverhogingen van 33% en komend jaar zelfs met een premieverhoging van rond de 70% wordt geconfronteerd? Dan ontstaat wel een ernstig gevoel van scheefgroei in de beloningsstructuur van uw werkgevers. Niets is lastiger voor een leek om uit te leggen waarom de regeling moet worden aangepast. Hoe gaat u bijvoorbeeld uitleggen dat de huidige lage rentestand de oorzaak is van de onevenredige pensioen kostenpost en wat een redelijk alternatief is ter vervanging van de huidige middelloonregeling? Hoe het ook zij na een premiestijging van 170% moet er iets gebeuren.

Gelukkig zijn er door de verzekeraars inmiddels verschillende nieuwe pensioensystemen ontwikkeld welke als een goed alternatief aan uw mensen kunnen worden aangeboden. De marktpartijen hebben gelukkig, vooruitlopend op de wetgeving, al producten uitgerold voor u als werkgever. Dit houdt in dat niet alle producten in bepaalde situaties wetgeving “proof” zijn maar op de korte termijn wel inzetbaar zonder al te grote gevolgen voor uw werknemers. De wetgever moet bijvoorbeeld nog regelen dat bij bovenmatig rendement de werknemer meer opbouwt dan zijn oorspronkelijke toezegging. In deze situatie moet de verzekeraar het overtollige rendement achter houden ter voorkoming van bovenmatige pensioentoezegging. Iets wat een werknemer zeker niet zal of wil begrijpen.

Het belangrijkste bij de pensioentransitie van een middelloonregeling naar een beschikbaar premiesysteem is de manier waarop werknemers worden betrokken in dit proces en hoe het naar de mensen wordt gepresenteerd. Niemand zit te wachten op wollige verhalen over het nieuwe pensioen dat de hemel in wordt geprezen zonder enige toelichting over de wezenlijke verschillen die er zeker zijn. Werknemers willen voors en tegens horen met duidelijke keuzemogelijkheden. Met andere woorden, het gaat erom hoe het gebracht wordt en dat de brenger zich zo transparant mogelijk in kan leven in de problemen van de toehoorders. Een kunst op zich maar altijd een super mooi proces om te mogen begeleiden. Persoonlijk merk ik dat werkgevers vaak ten onrechte het omzettingstraject onnodig lang uitstellen. Uit ervaring kan ik u zeggen dat wij veel van uw collega’s in dit proces, met wederzijdse tevredenheid, hebben mogen bijgestaan.

Peter B. Schinkel