Blog #2 – Door nieuwe wet ontstaan kansen op hoger pensioen

jul 23, 2017

Peter B. Schinkel

Vanaf 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Hierdoor heeft u vanaf deze datum de mogelijkheid om met uw pensioenkapitaal een variabel pensioen aan te kopen. Bij een variabele pensioenuitkering staat de hoogte van uw pensioenuitkering, gedurende uw pensioen, niet vast.

Ieder voordeel heeft een nadeel en visa versa maar desondanks krijgt u de kans op een hoger pensioen als de marktrente van uw oude contract in de toekomst hoger uitkomt dan de dan geldende marktrente in combinatie met de mogelijkheid van het doorbeleggen op uw pensioenkapitaal. U zou kunnen zeggen dat deze nieuwe wet u een herkansing biedt.

Heeft u in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een levenslange vaste pensioenuitkering aangekocht? Dan heeft u de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor een variabel pensioen. Voor deze herkansing gelden de volgende voorwaarden:

  • De keuze voor een variabel pensioen moet worden aangegeven in de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 bij de verzekeraar waarbij de vaste pensioenuitkering is aangekocht. Na 1 juli 2017 is het niet meer toegestaan om alsnog te kiezen voor een variabele pensioenuitkering.
  • De omzetting vindt plaats bij uw huidige pensioenuitvoerder. Als uw pensioenuitvoerder in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele pensioenuitkering aanbiedt, dan wordt de mogelijkheid geboden tot waardeoverdracht naar een pensioenuitvoerder die wel de variabele pensioenuitkering aanbiedt.

Bij de omzetting naar een variabele pensioenuitkering wordt uitgegaan van de marktwaarde van de huidige vaste levenslange uitkering. De kosten voor omzetting komen uiteraard voor rekening van u, de pensioengerechtigde. Voor de omzetting moet overeenstemming zijn met de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder kan hiervoor een offerte maken als het product wordt gevoerd. Zo niet dan zal de pensioenuitvoerder meewerken aan een overdracht naar een andere pensioenuitvoerder. Voor een omzetting moet de hoogte van uw pensioenuitkering hoger zijn dan de actuele wettelijke afkoopwaarde. En niet te vergeten; uw (ex-)partner moet ook akkoord gaan. Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons te nemen.

Peter B. Schinkel