Collectieve pensioenregeling

nov 25, 2017

Wel of niet meewerken als werknemer wil afzien van deelname aan de collectieve pensioenregeling

Volgens de uitvoeringsovereenkomst van een pensioenregeling dient iedere werknemer voor de collectieve pensioenregeling te worden aangemeld. Een werknemer kan echter zo zijn redenen hebben om af te zien van zijn pensioen en daarmee zijn extra loon. Met het ondertekenen van een afstandsverklaring doet de werknemer op dat moment afstand van zijn pensioen waar hij, volgens het collectieve pensioenreglement, recht op heeft.

Mocht u als werkgever, werknemers in dienst hebben die een afstandsverklaring getekend hebben dan volstaat deze verklaring mogelijk zolang de persoonlijke situatie van de werknemer niet verandert. Maar deze quasi zekerheid kan wijzigen als de persoonlijke situatie van de werknemer verandert. Hierbij valt te denken aan een huwelijk, samenwonen, gezinsuitbreiding of door confrontaties met levenservaringen uit de omgeving, bijvoorbeeld door het overlijden van naasten of naasten die met pensioen gaan. Als werkgever is de beste bescherming tegen deze potentiele spijtoptanten het jaarlijks laten tekenen van een afstandsverklaring door de werknemer en zijn/haar partner. Hiermee wordt de werknemer, alsmede zijn/haar eventuele partner of nieuwe partner, er jaarlijks mee geconfronteerd dat er afstand is gedaan van de ter beschikking gestelde pensioenregeling. Dit ter voorkoming dat er later alsnog, na een calamiteit, kan worden geclaimd niet te hebben geweten afstand te hebben gedaan van de totale pensioenregeling.

Kortom als werkgever is het verstandig iedere werknemer standaard aan te melden voor de collectieve regeling. Hiermee creëert u als werkgever homogeniteit in de voorzieningen die u voor de werknemers ter beschikking heeft gesteld en worden eventuele latere misplaatste discussies met werknemers en/of partners voorkomen.