Het DGA-pensioen in eigen beheer kan wieberen!

jul 21, 2017

Het heeft wat tijd gekost maar na ruim drie jaar is het dan zover: het DGA-pensioen in de eigen B.V. is gesneuveld. Staatssecretaris Wiebes diende op Prinsjesdag zijn Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in. Basis van het indienen van deze wet is grotendeels gedreven ter oplossing van de waarderingsverschillen tussen fiscaal (4%) versus commercieel (marktrente), de dividendtoets en de complexiteit van de uitvoerbaarheid van pensioen in eigen beheer.

Wiebes stelt drie opties voor:

  1. De directeur-grootaandeelhouder mag op fiscale waarden zijn pensioen afkopen. Hij krijgt dan een korting van 34,5% op het reguliere belastingtarief (van 52%);
  2. Hij kan het pensioen omzetten op basis van fiscale waarden in een (nieuwe) Oudedagsverplichting;
  3. Premievrije aanspraak laten staan. Behoud eindloonregeling en dividendtoets, maar kan als spijtoptant in 2018 en 2019 alsnog overgaan tot afkoop tegen een korting van respectievelijk 25 en 19,5% of overgaan tot Oudedagsverplichting.

De nieuwe Oudedagsverplichting lijkt feitelijk op een lijfrente opbouwspaarrekening. De huidige fiscale balanswaarde wordt op de rekening gestort en zal jaarlijkse oprenten. Vervolgens mag op de pensioendatum het saldo in 20 jaar worden uitgekeerd.

DGA’s met verzekerde en ingegane pensioenpolissen mogen deze ook terughalen naar eigen beheer om vervolgens daarmee bijvoorbeeld de afkoopbelasting te financieren of om te zetten naar Oudedagsverplichting. Restrictie dit moet wel voor 1-4-2017 zijn geregeld.

Zonder het akkoord van de partner kan het bovenstaande niet geregeld worden. Het is dus wel zaak deze goed in te lichten daar de partner wel afstand doet van zijn/haar pensioen. Bij afkoop is er geen aanspraak meer en bij omzetting naar een Oudedagsverplichting valt bij scheiding de voorziening niet onder de wet pensioenverevening.

Genoeg zaken om te overwegen die van belang kunnen zijn bij uw beslissing. Zonder een gedegen analyse van uw situatie zal de beslissing lastig worden. Om het u makkelijk te maken hebben wij een DGA-adviespakket samengesteld waarin de analyse, de planning, het advies en de fiscale- en juridische afwikkeling voor u volledig kan worden geregeld.

Actiepunten voor 2017 zijn in ieder geval dat we de pensioenregeling in eigen beheer premievrij moeten gaan maken en dat we de verzekeraar moeten gaan vragen, het verzekerde en ingegane pensioen, over te boeken naar eigen beheer. Kortom we hebben niet veel tijd en wij hebben alles voor u op de plank liggen.

Wenst u nadere toelichting, neem dan contact op met onze register pensioenadviseur Peter Schinkel.