Pensioencommunicatie is de nieuwe verantwoordelijkheid van werkgevers!

feb 25, 2019

De beschikbare premieregeling of defined contribution (DC)-regelingen zijn de moderne pensioenregelingen die in de toekomst voor alle werknemers gemeen goed gaan worden. Nu is het DC-pensioen uitsluitend voor niet CAO-gebonden werkgevers weggelegd. Aan de ene kant begrijpelijk maar aan de andere kant ook weer niet. Belangrijk voor werkgevers en werknemers is dat als er pensioen wordt ingekocht partijen wel heel graag willen weten wat de kosten en opbrengsten gedurende de contractperiode zijn.

Geef je een werknemer de keuze tussen een vast uitkeringspensioen of een pensioen spaarpot -waar later ooit pensioen voor aangekocht kan worden- dan zal het gros van de werknemers de voorkeur hebben voor een vaste uitkering. Laat je werknemers kiezen tussen een variabele pensioenbijdrage op basis van de dan geldende marktrente (nu lager dan 1%) of een premiestaffel met een vaste rente (bijvoorbeeld 4%) dan zal zowel de werkgever als de werknemer kiezen voor de premiestaffel methode. Niets is prettiger om jaarlijks exact te weten wat de kosten van een pensioenregeling zijn en niets is vervelender om jaarlijks iedere loonsverhoging te zien verdampen in een verhoging van de pensioenbijdrage. Het is dan ook niet vreemd dat zowel in de politiek als in het bedrijfsleven jaarlijks de pensioendiscussie weer oplaait. De dalende rentestand en de verplichte dekkingsgraden maken het leven van een pensioenfonds dan ook niet makkelijker zo niet bijna onmogelijk zolang de marktrente zich onder de 3% manifesteert.

Concluderend kunnen we stellen dat als de rentestand zich niet op korte termijn herstelt het niet onwaarschijnlijk is dat binnen afzienbare tijd de beschikbare premieregeling de nieuwe norm in pensioenland gaat worden. Gevolg is wel dat alle pensioenfondsen van een middelloonregeling over gaan naar een beschikbare premieregeling of naar een pensioentoezegging waar de premie van vaststaat en de aanspraak afhankelijk gaat worden van de rentestand. Belangrijk om te beseffen is dat hiermee de verantwoordelijkheid van de pensioentoezegging verplaatst wordt van werkgever naar werknemer. Een essentieel verschil is dat de werkgever straks uitsluitend verantwoordelijk is voor het ter beschikkingstellen van de premie en dus niet meer voor de pensioenaanspraak c.q. opbouw. Kortom pensioen verzorgingsstaat NL bestaat straks niet meer. Ook al zal de werkgever het nabestaanden- en wezenpensioen inclusief premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid blijven verzekeren. De kwade kansen van het leven blijven uiteraard gewoon verzorgd. Er is geen werkgever die een huilende partner aan zijn bureau wil hebben, zonder een fatsoenlijke oplossing voor de nabestaanden of de arbeidsongeschikte werknemer te kunnen aanbieden.

Met deze pensioen omwenteling stijgt de pensioen verantwoordelijkheid bij de werkgever niet in financiële middelen maar wel in pensioencommunicatie. De werknemers zullen, als geen ander, jaarlijks meer dan goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden van de pensioenregeling. De werknemer krijgt nu eenmaal veel knoppen om aan te draaien. De werknemer mag gaan kiezen tussen verschillende soorten garantie- of beleggingsfondsen, tussentijdse inkopen van pensioen of doorbeleggen na pensionering zonder ook maar enig besef te hebben van de gevolgen van zijn handelen.

Geloof mij als ik stel dat het verplaatsen van de pensioenaanspraak naar de werknemer niet zonder juridisch gevolgen zal blijven voor de werkgever en zijn adviseurs. De verantwoordelijkheid van de pensioencommunicatie zal zeker onder het motto van goed ondernemerschap bij de werkgever blijven. Pensioen is nu eenmaal een vorm van loon en valt daarmee onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Kortom van iedere euro pensioenbesparing zal een substantieel deel gereserveerd dienen te worden voor pensioencommunicatie.

Mocht de politieke discussie toch gaan leiden tot een hervorming van het pensioenstelsel dan kunt u er als werkgever rekening mee houden dat er wederom een stukje politieke verantwoordelijkheid naar u als werkgever zal worden verschoven.