Trouwplannen? Lees hier wat de wet beperkte gemeenschap van goederen gaat veranderen.

jul 25, 2017

Het wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wetswijziging houdt in dat men niet langer automatisch trouwt in gemeenschap van goederen. Vanaf de inwerkingtreding van de wet trouwt iedereen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen tenzij anders aangeven. De wetswijziging zou meer aansluiten bij de hedendaagse gang van zaken.

De wet zou meer aansluiten bij de hedendaagse gang van zaken

Tot op heden is het zo dat wanneer men in het huwelijk treedt en geen verdere afspraken maakt over de huwelijksgoederengemeenschap men automatisch trouwt in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bestaande bezittingen en eventuele schulden na het huwelijk eigendom worden van beide echtelieden. Met de nieuwe wetgeving is dit niet langer het geval. Wanneer men in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet, geldt dat alle bezittingen en eventuele schulden voorafgaand aan het huwelijk niet vallen onder de gemeenschap. Daarbij zijn ook erfenissen en schenkingen geen onderdeel van de gemeenschap, zelfs niet als deze tijdens het huwelijk worden verkregen. Wel is het zo dat alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wél valt onder de gemeenschap (met uitzondering van erfenissen en schenkingen).

‚Äč

De wet zal waarschijnlijk begin 2018 in werking gaan treden. Voor iedereen die voor de invoering van de nieuwe wet in het huwelijk is getreden, zal er niets veranderen.