Update Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

jul 24, 2017

Staatssecretaris E. Wiebes gaat in een Kamerbrief nader in op wat het verschil is tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.

Kamerbrief pensioen in eigen beheer (PEB)

Staatssecretaris E. Wiebes gaat in een Kamerbrief nader in op wat het verschil is tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.

Elders verzekerd deel van een pensioen in eigen beheer in het algemeen

Bij een pensioen in eigen beheer doet de besloten vennootschap waarbij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dienst is (werkgever-BV) een pensioentoezegging die in eigen beheer wordt uitgevoerd. De werkgever-BV kan hierbij zelf het eigenbeheerlichaam zijn.

Onbepaald of bepaald elders verzekerd deel

De in de praktijk veruit de meest voorkomende situatie is dat de B.V. aan de DGA een eind- of middelloonpensioen heeft toegezegd dat gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een professionele verzekeringsmaatschappij door middel van een op te bouwen pensioenkapitaal. Daarbij is in de pensioenbrief bepaald dat het van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen pensioen via het in eigen beheer gehouden deel wordt aangevuld tot het bedrag van het door de B.V. toegezegde pensioen.

‚Äč

Het is ook mogelijk, maar in de praktijk veel minder vaak voorkomend, dat een deel van een toegezegd pensioen wordt uitgevoerd door een professionele verzekeringsmaatschappij en een deel door het eigenbeheerlichaam, maar dat er geen verplichting is het van de professionele verzekeringsmaatschappij te ontvangen pensioen door het eigenbeheerlichaam aan te vullen tot het door de B.V. toegezegde pensioen ingeval het van de professionele verzekeringsmaatschappij te ontvangen pensioen lager is dan beoogd. In dat geval is sprake van een bepaald elders verzekerd deel.

Gevolgen wetsvoorstel voor elders verzekerd deel pensioen in eigen beheer

“In de memorie van antwoord heeft minister Wiebes toegelicht wat de gevolgen van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn als sprake is van een onbepaald elders verzekerd deel van het pensioen in eigen beheer. Hierbij heeft Wiebes toegelicht dat geen aanpassing van de overeenkomst met de professionele verzekeringsmaatschappij nodig is. Wel moet de pensioentoezegging van de B.V. aan de DGA zodanig worden aangepast dat de DGA alleen nog verder pensioen opbouwt bij de professionele verzekeraar en niet meer bij het eigenbeheerlichaam. Dat geldt eveneens in situaties waarin geen sprake is van een onbepaald elders verzekerd deel, maar van een bepaald elders verzekerd deel. Ook moet de inhoud van de pensioenregeling zodanig worden aangepast dat geen overgang meer van de elders verzekerde pensioenaanspraak naar een eigenbeheerlichaam kan plaatsvinden na het verlopen van de coulancetermijn. Verder moet de pensioenregeling bij een onbepaald elders verzekerd deel zo aangepast worden dat het elders verzekerde deel van het pensioen niet meer wordt aangevuld met een in eigen beheer gehouden pensioen.

In samenhang met de hiervoor geschetste noodzakelijke wijzigingen moet de pensioenaanspraak, welke bij een eigenbeheerlichaam is ondergebracht, uiterlijk op het moment dat de coulancetermijn eindigt premievrij zijn gemaakt, aangezien het eigenbeheerlichaam vanaf dat moment geen toegelaten verzekeraar meer is. Uiteraard is op basis van het overgangsrecht het eigenbeheerlichaam nog een toegelaten verzekeraar voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken ingeval het pensioen in eigen beheer niet wordt afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.”

Andere beslissing kan zijn dat het onbepaalde deel juist van de verzekeraar aan eigen beheer wordt overgedragen om volgens het kapitaal weer mee te nemen in de beslissing wat te doen met het pensioen in eigen beheer. Wel dient deze restitutie aan eigen beheer plaats te vinden voor 01-04-2017. Waarschijnlijk zal deze datum in lijn met de beëindiging van pensioen in eigen beheer worden gebracht.

Laten we zo zeggen de tijd dringt nog wel maar iets minder. Na de plenaire vergadering van 7 maart a.s. in de Eerste Kamer gaan we meer details krijgen.

Wordt vervolgd…..