Voor de DGA met pensioen in eigen beheer

mrt 12, 2018

Heeft u uw pensioenregeling in eigen beheer omgezet in een Oudedagsverplichting?(ODV) Dan mag deze worden omgezet in een lijfrente. Zolang de uitkeringen ingevolge de ODV nog niet zijn ingegaan is er nu de mogelijkheid de ODV om te zetten in een verzekerde lijfrente (artikel 3.125 Wet IB 2001), een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht (artikel 3.126a Wet IB 2001).

Zijn de uitkeringen uit de ODV reeds ingegaan, dan is omzetting in een verzekerde of bancaire lijfrente niet meer mogelijk. Vandaar dat wordt goedgekeurd dat wanneer de DGA is overleden de erfgenamen reeds uitkeringen uit hoofde van de ODV ontvangen. De ODV kan worden aangewend voor een verzekerde dan wel bancaire lijfrente, voorwaarde is wel dat de volledige waarde van de aanspraken van de ODV wordt benut voor een verzekerde dan wel bancaire lijfrente en de inspecteur het hiervoor vooraf ingediende verzoek heeft goedgekeurd.

Verkeert het eigenbeheerlichaam in een situatie van onderdekking, dan gelden extra voorwaarden:

  • alle aanwezige bezittingen moeten worden aangewend ter verkrijging van een verzekerde of bancaire lijfrente;
  • het eigenbeerlichaam moet worden geliquideerd.

Fijn om te weten dat we nu een extra tool hebben om de Bv’s op te schonen.